Innhenting av oppdatert legitimasjon

Som alle andre banker er vi pålagt å innhente legitimasjon på alle våre kunder. Dette er for å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering.

Informasjon om innhenting av legitimasjon

Som lokal sparebank kjenner vi kundene våre svært godt, men er likevel pålagt å innhente oppdatert legitimasjon på en del kunder.

Vi sender SMS til de det gjelder
I disse dager sender vi ut SMS til de av dere vi må innhente oppdatert legitimasjon fra. Her ber vi om deres hjelp i form av at dere kommer innom et av våre kontor for å registrere legitimasjon.

BankID fra annen bank
Dersom du er disponent eller kausjonist, og ikke har noe øvrig kundeforhold i banken, kan du med BankID fra annen bank legitimere deg gjennom Bli kunde. Her velger du pakken «For kunder som ikke skal ha egen konto». Etter å levert kundeerklæringen kommer du til et signeringsrom med avtaler til underskrift. Disse trenger du ikke signere.

Hvilken type legitimasjon?
Vår klare anbefaling er at alle kunder legitimerer seg med pass. For å kunne ha BankID er det krav om å legitimere seg med gyldig pass, og ved å legitimere deg med pass er du også sikret at du i fremtiden kan få tilgang til alle tjenester med strengere krav til legitimasjonskontroll. Dersom du ikke har pass og ikke har behov for BankID, kan du legitimere deg med annen gyldig legitimasjon som f.eks. førerkort.

Sende kopi av pass digitalt
Dersom du ikke har anledning til å komme innom et av våre kontor, kan vi unntaksvis godkjenne at du sender kopi/bilde av passet/legitimasjon via sikker kommunikasjon/melding i nettbank eller mobilbank. I nettbanken velger du Kontakt oss og Meldinger. Deretter lager du en ny melding og laster opp kopi/bilde av passet/legitimasjonen som vedlegg. I mobilbanken trykker du på bjella/klokka i toppen og Meldinger. Begge disse kanalene er helt trygge å bruke til å sende slik informasjon gjennom.
NB! ikke send slike personopplysninger per e-post.

Sende kopi av pass per post
Kopi av pass/legitimasjon kan også sendes per post til:

Orkla Sparebank
Postboks 8
7301 Orkanger


 

 


Åpningstider, adresser og telefonnummer

Kontakt oss

Vennligst fyll ut navn
Vennligst legg igjen en beskjed
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse