Informasjon om innhenting av legitimasjon

Som lokal sparebank kjenner vi kundene våre svært godt, men er likevel pålagt å innhente oppdatert legitimasjon på en del kunder.

Vi sender SMS til de det gjelder
I disse dager sender vi ut SMS til de av dere vi må innhente oppdatert legitimasjon fra. Her ber vi om deres hjelp i form av at dere kommer innom et av våre kontor for å registrere legitimasjon. I disse dager, hvor svindel-SMS blir mer og mer utbredt, ønsker vi å presisere at denne SMS'en er høyst reell, og at om du har mottatt denne, ønsker vi at du kommer innom et av våre kontor for å oppdatere legitimasjonen.

Hvilken type legitimasjon?
Vår klare anbefaling er at alle kunder legitimerer seg med pass. For å kunne ha BankID er det krav om å legitimere seg med gyldig pass, og ved å legitimere deg med pass er du også sikret at du i fremtiden kan få tilgang til alle tjenester med strengere krav til legitimasjonskontroll. Dersom du ikke har pass og ikke har behov for BankID, kan du legitimere deg med annen gyldig legitimasjon som f.eks. førerkort.

Sende kopi av pass digitalt
Dersom du ikke har anledning til å komme innom et av våre kontor, kan vi unntaksvis godkjenne at du sender kopi/bilde av passet/legitimasjon via sikker kommunikasjon/melding i nettbank eller mobilbank. I nettbanken velger du Kontakt oss og Meldinger. Deretter lager du en ny melding og laster opp kopi/bilde av passet/legitimasjonen som vedlegg. I mobilbanken trykker du på bjella/klokka i toppen og Meldinger. Begge disse kanalene er helt trygge å bruke til å sende slik informasjon gjennom.
NB! ikke send slike personopplysninger per e-post.

Sende kopi av pass per post
Kopi av pass/legitimasjon kan også sendes per post til:

Orkla Sparebank
Postboks 8
7301 Orkanger

 

 


Åpningstider, adresser og telefonnummer