Obligasjonslån

Orkla Sparebank har følgende obligasjonslån:

Senior obligasjonslån

         
Avtalenummer   Løpetid 
ISIS NO 001 0789944   2017/2021 
ISIN NO 001 0798556   2017/2022  
ISIN NO 001 0809387    2017/2022 
ISIN NO 001 0814114   2018/2023
ISIN NO 001 0821176    2018/2023
ISIN NO 001 0826944    2018/2022 
ISIN NO 001 0838790    2018/2023
ISIN NO 001 0849870    2019/2024 
ISIN NO 001 0862030    2019/2024 
ISIN NO 001 0872849    2020/2026 
ISIN NO 001 0872807    2020/2025 
ISIN NO 001 0917784    2021/2026
ISIN NO 001 0960396    2021/2027 
ISIN NO 001 1008336    2021/2025
ISIN NO 001 1094708    2021/2024