Senior obligasjonslån

         
Avtalenummer   Løpetid 
ISIN NO 001 0731565   2015/2020 
ISIN NO 001 0775778   2016/2020  
ISIN NO 001 0777246    2016/2020
ISIN NO 001 0777717   2016/2021 
ISIS NO 001 0789944   2017/2021 
ISIN NO 001 0798556   2017/2022  
ISIN NO 001 0809387    2017/2022 
ISIN NO 001 0811607   2017/2021 
ISIN NO 001 0814114   2018/2023
ISIN NO 001 0821176    2018/2023
ISIN NO 001 0826944    2018/2022 
ISIN NO 001 0838790    2018/2023
ISIN NO 001 0849870    2019/2024 
ISIN NO 001 0862030    2019/2024 
ISIN NO 001 0872849    2020/2026 
ISIN NO 001 0872807    2020/2025