Alltid tett på

På terskelen. Et nytt kapittel. Et felles hjem.
Tett på livet, det er det det handler om.

Bankens årlige kundemåling

Bankens årlige kundemåling

I disse dager sendes bankens årlige kundemåling ut. I den forbindelse kan du motta en invitasjon fra Norsk Gallup, som gjennomfører undersøkelsen på vegne av oss. Vi trenger deres tilbakemeldinger for å kunne utvikle oss i tråd med deres behov og forventninger, så vi håper dere tar dere tid til å svare på undersøkelsen.

Gode råd