Velkommen til Orkla Sparebank

Kunngjøring av innskytervalgmøte

Innskytervalgmøte avholdes i Orkla Sparebank, Orkanger. Onsdag 6. mars 2019 kl 1500.
Innskytervalgmøte skal velge medlemmer og varamedlemmer til Orkla Sparebanks generalforsamling fra grupperingene bankens innskytere og fra kommunestyrene.

Bankens årlige kundemåling

Bankens årlige kundemåling

I disse dager sendes bankens årlige kundemåling ut. I den forbindelse kan du motta en invitasjon fra Norsk Gallup, som gjennomfører undersøkelsen på vegne av oss. Vi trenger deres tilbakemeldinger for å kunne utvikle oss i tråd med deres behov og forventninger, så vi håper dere tar dere tid til å svare på undersøkelsen.

Gode råd