Oppdatering av mobilbanken

Oppdateringen skjer i disse dager og gjelder både for iOS og Android telefoner. Du vil få presentert nye sikkerhetskrav som må leses og godkjennes. iOS-telefoner må laste ned ny app. Les mer om hvordan du gjør det.

Alltid tett på

På terskelen. Et nytt kapittel. Et felles hjem.
Tett på livet, det er det det handler om.

Gode råd