Velkommen til Orkla Sparebank

Gavesøknad

Som en del av vårt arbeid med å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet, deler vi hvert år ut en del av overskuddet til allmennyttige formål. Tiltak som fremmer barne- og ungdomsaktiviteter prioriteres. Samme tiltak kan søke gave kun en gang per år.

Søknadsfrist 10. februar


Flytting av konto fra fiktivt kundenummer

Banken er pålagt å identifisere alle kontohavere med fødsels- eller organisasjonsnummer. Derfor går det i disse dager ut informasjon om at alle kontoer som er registrert på konstruerte/fiktive kundenummer må flyttes til en privatperson (fødselsnummer) eller organisasjon (organisasjonsnummer). Her kan du lese mer om hvordan du får flyttet slike kontoer.

Gode råd