Velkommen til Orkla Sparebank

- Vi føler at hun kjenner oss

Hva gjør to unge orkdalinger som har vært sammen siden ungdomstida, oppholdt seg utabygds for å ta utdanning, giftet seg og fått seg jobb?

Fortsatt din lokale rådgiver

Det er viktig å følge med i tida, og derfor har vi blitt større og sterkere. Men det rokker ikke ved hvem vi er – din nærbank.
Din tillit og trygghet vil alltid være det viktigste for oss.

Gode råd