Velkommen til Orkla Sparebank

Kunngjøring av innskytervalgmøte

Innskytervalgmøte avholdes i Orkla Sparebank, Orkanger. Onsdag 6. mars 2019 kl 1500.
Innskytervalgmøte skal velge medlemmer og varamedlemmer til Orkla Sparebanks generalforsamling fra grupperingene bankens innskytere og fra kommunestyrene.

Flytting av konto fra fiktivt kundenummer

Banken er pålagt å identifisere alle kontohavere med fødsels- eller organisasjonsnummer. Derfor går det i disse dager ut informasjon om at alle kontoer som er registrert på konstruerte/fiktive kundenummer må flyttes til en privatperson (fødselsnummer) eller organisasjon (organisasjonsnummer). Her kan du lese mer om hvordan du får flyttet slike kontoer.

Gode råd