Alltid tett på

På terskelen. Et nytt kapittel. Et felles hjem.
Tett på livet, det er det det handler om.