Stort sett er trygt å handle på nett, spesielt om du tar forholdsregler og holder deg til velrenommerte butikker. Samtidig viser en kartlegging Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har i gjort i samarbeid med Skatteetaten, at over fire prosent av oss har opplevd at andre har misbrukt deres identitet. Og tall fra Finans Norge viser at nordmenn ble svindlet for hele 75 millioner kroner første halvår i 2016. Da kan det være godt å vite at du er trygg dersom det er et Gold eller Vivo kredittkort du handler med.

Forsikret mot id-tyveri
Et kredittkort fra Eika har nemlig forsikring mot identitetstyveri inkludert. Skulle du derfor være så uheldig å oppleve at noen misbruker din identitet til å kjøpe varer og tjenester, har du rett til juridisk bistand på inntil 50.000 kroner. Forutsetningen er at kortet har vært i bruk de siste 45 dagene.

Bruk fordelene dine
Var du ikke klar over dette? Du er ikke alene.

– Kortgarantien er ditt våpen mot svindel i netthandelen. Men av de som har opplevd problemer, har bare 16 prosent fremmet krav overfor bank eller kortselskap. Og bare 1 av 4 er klar over at de har bedre rettigheter ved bruk av kredittkortet, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet