Bolig til utleie

Denne forsikringen kan benyttes for alle utleieboliger, uansett om de eies privat eller gjennom bedriften.
  • Erstatter skader på boligen ved brann-, vann- og naturskade, samt ved innbrudd
  • Dekker utgifter til rivning og rydding, samt tap av husleieinntekter
  • Omfatter fri rettshjelp til privatpersoner