Husforsikring landbruk

Hos oss kan du forsikre bygninger til privat bruk som ikke inngår i landbruksvirksomheten, slik som bolighus, stabbur og garasjer for parkering av private biler.
  • Erstatter skade på boligen ved brann-, vann-, tyveri- og naturskade
  • Kan utvides med Bolig Pluss dekning
  • Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil 14 dager til ny eier har tegnet ny forsikring
Kontakt meg om Husforsikring landbruk

Om forsikringen

Dette dekkes av forsikringen

Hos oss kan du velge mellom Bolig og Bolig Pluss. Se hva som passer deg best. 

Bolig Pluss Bolig
Følgeskade ved utett yttertak


Skade på våtrom som følge av lekkasje/tilbakeslag

Følgeskade ved vannskade på våtrom

Bygning inntil 10 kvm er medforsikret

Tap av husleieinntekter

Naturskade

Rettshjelp

Brann-, vann- og tyveriskader


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine forsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema
 

Gode råd

Unngå vinterskader på hus og bygninger

Hver vinter kollapser flere bygninger i Norge på grunn av snø. Et klima i endring gir mer våt vinternedbør og plutselig store snømengder som mange bygninger ikke dimensjonert for.

Mer ekstremvær i vente

Norske bønder kan vente seg flere ekstreme tørkesomre, men også mer ekstremnedbør, mener klimaeksperter.