Hvilke tilleggsforsikringer kan du kjøpe?

  1. Betalingsforsikring som dekker månedlig minimumsbeløp på ditt Agricard hvis du f.eks. blir midlertidig arbeidsufør eller blir ufrivillig arbeidsledig (gjelder ikke Selvstendig Næringsdrivende). Gjelder for deg mellom 18 og 65 år. Pris: 0,6 % av utestående beløp på kortet per måned.
  2. Oppgradert Reise gir deg bedre dekninger enn standardforsikringen i kortet, og inkluderer også egenandelsforsikring for leiebil. Pris: 249 kr/år.
  3. Egenandelsforsikring leiebil dekker din egenandel ved skade på leiebil. Pris: 199 kr/år.

Interessert? Du kan enkelt bestille én eller flere forsikringer i mobil- og i nettbanken under Eika Fordel. Sett deg inn i forsikringsvilkårene før du bestiller, spesielle vilkår gjelder for hver av forsikringene.

Husk at du også kan oppgradere Gold kortet ditt med Hverdagspakken i mobil- og nettbanken under Eika Fordel. Da får du bonus på alle varekjøp, bonus på utvalgt strømmetjeneste og kjøps- og prisgarantiforsikring.