Som en del av vårt arbeid med å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet, deler vi hvert år ut en del av overskuddet til allmennyttige formål.
Vi vil ved fordeling av gaver til allmennyttige formål fortsatt prioritere tiltak som fremmer barne- og ungdomsaktiviteter. Andre formål kan allikevel være aktuelle, men typiske ”voksenaktiviteter” vil ikke bli prioritert.

Vi har to gavetildelinger per år, og disse har følgende søknadsfrister*:

- 10. februar
- 12. september

*samme tiltak kan søke gave kun en gang per år

Send inn søknad her: