Utvikling av lokalsamfunn

Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål. Dette gjør vi med stolthet og glede, og målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet.

Ved fordeling av gaver prioriterer vi tiltak som fremmer barne- og ungdomsaktiviteter. Andre formål kan være aktuelle, men typiske ”voksenaktiviteter” vil ikke bli prioritert.

Send inn søknad her:

Vi har to gavetildelinger per år, og disse har følgende søknadsfrister*:

- 10. februar
- 12. september

*samme tiltak kan søke gave kun en gang per år

 

Neste runde med gavetildelinger har søknadsfrist 12. september, og skjemaet vil åpnes omtrent en måned i forveien. Høstens gavetildeling vil innrettes mot bidrag for å bringe frivillig aktivitet opp igjen på normalt nivå etter koronapandemien.