Utvikling av lokalsamfunn

Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål. Dette gjør vi med stolthet og glede, og målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet.

Ved fordeling av gaver prioriterer vi tiltak som fremmer barne- og ungdomsaktiviteter. Andre formål kan være aktuelle, men typiske ”voksenaktiviteter” vil ikke bli prioritert.

Send inn søknad her:

Vi har to gavetildelinger per år, og disse har følgende søknadsfrister*:

- 10. februar
- 12. september

*samme tiltak kan søke gave kun en gang per år

Dersom du ikke får frem skjemaet nedenfor, kan du klikke her for å komme direkte til skjemaet