Send inn din søknad her:

Som følge av koronasituasjonen har mange lag og foreninger lidd økonomisk pga avlyste arrangementer og lignende. Derfor er høstens tildeling av gaver fra Orkla Sparebanks gavefond innrettet mot dette. I søknaden ønsker vi at dere beskriver hvordan koronasituasjonen har ført til tapte inntekter.

Søknadsfrist 12. september

Utvikling av lokalsamfunn

Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål. Dette gjør vi med stolthet og glede, og målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet.

Ved fordeling av gaver prioriterer vi tiltak som fremmer barne- og ungdomsaktiviteter. Andre formål kan være aktuelle, men typiske ”voksenaktiviteter” vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrister

Vi har to gavetildelinger per år, og disse har følgende søknadsfrister*:

- 10. februar
- 12. september

*samme tiltak kan søke gave kun en gang per år