Gaver

Hvert år deler vi ut en del av overskuddet til allmennyttige formål.

Send inn din søknad her:

Her kan du levere søknad om støtte fra Orkla Sparebanks gavefond. For å kunne sende inn søknad må du opprette profil på vår søknadsportal på nettsiden Lokalverdi.no. Dette gjør du ved å følge linken. Inne på portalen kan du levere søknad. Du får også oversikt over dine søknader og status på disse. Frist 10. februar

Hvem kan motta gave?

For å motta støtte fra Orkla Sparebanks gavefond bør tiltaket være til nytte for allmennheten, og aktiviteter for barn og unge prioriteres. Det skal også være knyttet til et lag eller forening i vårt nedslagsfelt, og det er krav om organisasjonsnummer

Utvikling av lokalsamfunn

Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål. Dette gjør vi med stolthet og glede, og målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet.

Søknadsfrister

Vi har to gavetildelinger per år, og disse har følgende søknadsfrister*:

- 10. februar
- 12. september

*samme tiltak kan søke gave kun en gang per år