Gaver

Hvert år deler vi ut en del av overskuddet til allmennyttige formål.

Hvem kan motta gave?

For å motta støtte fra Orkla Sparebanks gavefond bør tiltaket være til nytte for allmennheten, og aktiviteter for barn og unge prioriteres. Det skal også være knyttet til et lag eller forening i vårt nedslagsfelt, og det er krav om organisasjonsnummer

Utvikling av lokalsamfunn

Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål. Dette gjør vi med stolthet og glede, og målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet.

Søknadsfrister

Vi har to gavetildelinger per år, og disse har følgende søknadsfrister*:
- 10. februar
- 12. september

*samme tiltak kan søke gave kun en gang per år
Søknadsskjema vil bli gjort tilgjengelig på denne siden omtrent en måned i forkant av søknadsfristen.