Utvikling av lokalsamfunn

Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål. Dette gjør vi med stolthet og glede, og målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet.

Ved fordeling av gaver prioriterer vi tiltak som fremmer barne- og ungdomsaktiviteter. Andre formål kan være aktuelle, men typiske ”voksenaktiviteter” vil ikke bli prioritert.

Send inn søknad her:

Vi har to gavetildelinger per år, og disse har følgende søknadsfrister*:

- 10. februar
- 12. september

*samme tiltak kan søke gave kun en gang per år

 

Fristen har nå passert og skjemaet er stengt. Neste runde med gavetildelinger har søknadsfrist 12. september, og skjemaet vil åpnes omtrent en måned i forveien.