Vi gir tilbake

Vi skal være en drivkraft for vekst og utvikling i våre lokalsamfunn. Lokalsamfunn skapes og bygges av de som bor der. Vi verdsetter den enorme innsatsen som legges ned lokalt, og fører derfor betydelig med midler tilbake til lokalsamfunnene gjennom gaveutdeling og sponsorvirksomhet hvert år.

Gave

Hvert år deler vi også ut deler av overskuddet som gaver til allmennyttige formål.